Wat is een domeinnaam?

Eenn domeinnaam is een unieke naam op internet. Meestal worden domeinnamen gebruikt voor websites. Maar je kunt ook een domeinnaam aanvragen voor een persoonlijk mailadres.

Een domeinnaam heeft een lang nummer als adres: het IP-adres. Omdat zo’n nummer lastig te onthouden is, zijn de domeinnamen bedacht. Het domeinnaamsysteem (DNS) vertaalt het IP-adres naar een domeinnaam.

Wat zijn de regels voor een domeinnaam?
Als je een .nl-domeinnaam verzint, denk dan aan deze regels:

Je domeinnaam bevat alleen letters (a - z), cijfers (0 - 9) of het liggende streepje (-).
Je domeinnaam bevat minimaal 2 en maximaal 63 tekens.
Je domeinnaam mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
Sommige domeinnamen kun je niet registreren: ftp.nl, mail.nl, nl.nl, www.nl.

Als je ingelogt bent op jouw klantomgeving kan je klikken op Domeinnaam bestellen. Het systeem checkt dan automatisch of een domeinnaam nog beschikbaar is.